Aspi's

Leeftijd: 
16 - 18 jaar

De aspi's (16- tot 18-jarigen) wisselen hevige spelen af met een lange overlevingstocht. Met de hele ploeg gaan ze regelmatig fuiven. Geen uitdaging is hen te veel, zeker niet het gaan kopen en bereiden van een goed vieruurtje. Ze leren om zelf leiding te zijn en geven af en toe activiteiten aan de jongere afdelingen. De leiders Maxim, Vic, Benjamin en Emile staan in voor de aspi's!